Det finns egentligen två sätt att skapa fakturor på – det enda är att göra det själv, till exempel genom att använda en fakturamall eller att göra en fakturamall själv, medan det andra sättet är att använda ett faktureringsprogram som skapar fakturan åt dig.

Fördelen med att skapa fakturor själv är att man inte betalar något för kalaset. Om man till exempel har FA-skatt och bara skickar ett fåtal fakturor per år är detta det bästa alternativet, just eftersom det är gratis – det enda som man slösar är tid. Men så fort du ska fakturera oftare än så är det bäst att använda ett faktureringsprogram, eftersom tidsvinsten av att fakturera med hjälp av ett sådant program uppväger kostnaden för själva programmet.

Det är viktigt att faktureringsprogrammet du använder är lättanvänt och smidigt, det ska inte kännas tungt, jobbigt och svårt att fakturera. Det finns en mängd olika program ute på marknaden, vi har skapat en speciellt sida på vår hemsida för dig som söker efter faktureringsprogram, du hittar den här: Faktureringsprogram.

Ett annat sätt är så kallad factoring eller fakturaförsäljning, då ställer tredje part ut fakturorna i ditt namn och du får betalt direkt, men nackdelen är att det blir dyrt. Det är endast en bra lösning ifall du har kortvariga problem med kassaflödet, annars blir det för kostsamt.

10 Jun 2014